Disputation: Mohd Nasir Ayob, ”Adaption of wave power plants to regions with high tides”.

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 2001
  • Doktorand: Mohd Nasir Ayob, avd Elektricitetslära
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för Teknikvetenskaper vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Mohd Nasir Ayob
  • Disputation

Mohd Nasir Ayob, avd Elektricitetslära, ”Adaption of wave power plants to regions with high tides”. Opponent: Professor Ian Masters, UK.