Seminarium och boksläpp: Till minne av forskaren Leif "Leffe" Smith

Eventet hålls till minne av Leffe Smith, som disputerade på institutionen för teknikvetenskaper. Hans forskning som doktorand handlade om mikrostrukturteknik, att utveckla avancerade komponenter i mikroformat. Senare arbetade han på Radi Medical systems och Senseair. 

Leffe Smith var en kreativ utvecklare som bland annat uppfann optokopplare med mikrospeglar för optiska fibrer, sprutmunstycken, ventiler och rörliga leder för mikrorobotar. Han bidrog i hög grad till viktiga och livräddande innovationer men var okänd för de allra flesta.

Under seminariet presenteras det nya innovationspriset ”SKAPA förebild”- till utvecklaren Leffe Smiths minne. Priset tilldelas en person vars insats varit avgörande för ett projekt som nått kommersiell framgång (men som inte är entreprenör). 

Bertil Hök, adjungerad professor i elektronik vid Uppsala Universitet, berättar också om sin nya bok ”Leffe, Einstein & framtiden”. Den handlar bland annat om hur forskarna till viss del liknade varandra, i Leffe Smiths fall handlade det om komplex problemlösning medan Einsteins tankeexperiment har blivit klassiker.

Seminarieinnehåll
17:00 Mjukstart med mingel
17:30 Arrangörerna hälsar välkommen
17:35 Lasse Tenerz: Presentation av innovationspriset SKAPA Förebild till Leffe Smiths minne
17:45 Bertil Hök: Presentation av boken Leffe, Einstein & framtiden
18:15 Klas Hjort: Aktuell Leffe-relaterad forskning
18:45 Posterutställning, mera mingel, boksignering, lätt förtäring
19:30 Visning av labbet