Disputation: Jenny Carlsson, "On crack dynamics in brittle heterogeneous materials", Institutionen för materialvetenskap.

  • Datum:
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/69311544131 Häggsalen Å10132
  • Doktorand: Jenny Carlsson
  • Arrangör: Institutionen för materialvetenskap
  • Kontaktperson: Jenny Carlsson
  • Disputation

Disputation: Jenny Carlsson, "On crack dynamics in brittle heterogeneous materials", Inst. för materialvetenskap, avd Tillämpad mekanik. Opponent: Docent Ralf Denzer.