Docentföreläsning Jonas Lindh

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet https://uu-se.zoom.us/u/cchN05fDT4
  • Kontaktperson: Jonas Lindh
  • Docentföreläsning

Föreläsare: Dr Jonas Lindh

Titel: Additiv tillverkning av läkemedel

Datum: Onsdag 27 maj 2020 kl. 13.00 

Plats: Med hänsyn till rådande coronaläge kommer föreläsningen endast att gå att följa via Zoom.

Zoomdeltagande: https://uu-se.zoom.us/u/cchN05fDT4

Ordförande: Professor Maria Strömme

Docenturnämndens representant: Professor Tomas Edvinsson

Sammanfattning:
Additiv tillverkning, vilket innebär tillverkning via en lager-på-lager process, undersöks som komplement till traditionell tillverkning inom en rad områden och så även inom läkemedelstillverkning. Möjliga fördelar med additiv tillverkning vid läkemedelstillverkning är att t ex dos, utformning och frisättning av läkemedel kan anpassas efter patientens behov på ett sätt som inte är möjligt med traditionella tillverkningsmetoder. Vissa additiva tillverkningstekniker har nått långt och ett kommersiellt läkemedel produceras additivt medan andra tekniker fortfarande befinner sig i utvecklingsstadiet.

Docentföreläsningen kommer att presentera tekniker som används inom additiv tillverkning av läkemedel samt teknikernas tillämpningar, potential och begränsningar.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

Välkomna!