Disputation: "New insights into lubricated tribological contacts"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Doktorand: Elin Larsson
  • Arrangör: Institutionen för Materialvetenskap
  • Kontaktperson: Elin Larsson
  • Disputation

Elin Larsson försvarar sin doktorsavhandling "New insights into lubricated tribological contacts".

 

Du är välkommen att delta på plats eller på Zoom
Det finns inget lösenord men ett digitalt väntrum.

Länk till avhandlingen i universitetets publikationsdatabas DiVA