Disputation: "New insights into lubricated tribological contacts"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Doktorand: Elin Larsson
  • Arrangör: Institutionen för Materialvetenskap
  • Kontaktperson: Elin Larsson
  • Disputation

Elin Larsson försvarar sin doktorsavhandling "New insights into lubricated tribological contacts".