Disputation: Respect for People - Developing Alternative Understanding and Relationships to Ethics, Leadership and Culture in Lean

  • Datum: –17.00
  • Plats: Campus Gotland E22
  • Doktorand: Mia Ljungblom
  • Arrangör: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik
  • Kontaktperson: Mia Ljungblom
  • Disputation

Mia Ljungblom försvarar sin avhandling "Respect for People - Developing Alternative Understanding and Relationships to Ethics, Leadership and Culture in Lean"