Våra förekomster i media

Artiklar om Salt och Papper Batteriet först presenterat i Nano Letters 9 (2009) 3635–3639

Artiklar om Upsalite först presenterat i PLOS ONE 8 (2013) e68486

Artiklar om Nanocellulosafilterpapperet först presenterat i Advanced Healthcare Materials (2014)

Artiklar om Upsalite först presenterat i Int J. Pharm 472 (2014) 185-191

Artiklar om Upsalite först presenterat i J. Pharm Sci (2015) DOI: 10.1002/jps.24553

Artiklar om Upsalite först presenterat i RCA Advances 78 (2016) 74241-74249