Teknikforskning vid Uppsala universitet

Vi arbetar med att finna tekniska lösningar inom hållbarhet och energi och för bättre levnadsvillkor för människor.

Tre nya institutioner inom teknik och naturvetenskap

Från och med den första januari 2020 delades institutionen för teknikvetenskaper in i tre nya institutioner: institutionen för materialvetenskap, institutionen för elektroteknik samt institutionen för samhällsbyggnad och teknik. Vår förhoppning är att delningen leder till bättre möjligheter till kollegiala diskussioner och beslutsprocesser där fler kan bli involverade samt fler möjligheter till strategiskt arbete inom utbildning, forskarutbildning och forskning.

Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet har under många år bedrivit en bred forskning för att leda utvecklingen av hållbar teknik, energiförsörjning och livsvetenskap. Syftet har varit att förstå och utveckla teknik som leder till ett bättre liv för oss människor och till vår hjälp har vi haft både vetenskapen och tekniken.

Samtliga institutioner tillhör teknisk- naturvetenskapliga fakulteten.

Jobba hos oss

De nya institutionerna utgör tre spännande arbetsplatser med forskning i ett brett teknikrelaterat område, från grundforskning till storskalig tillämpad forskning, och täta kontakter med studenter genom institutionens engagemang i civilingenjörs- kandidat- och masterutbildningar. Vi söker skickliga och hängivna lärare, forskare och doktorander. Se lediga tjänster