Om institutionen för teknikvetenskaper

Vi arbetar med att finna tekniska lösningar inom hållbarhet och energi och för bättre levnadsvillkor för människor. Läs mer om vår institution

Jobba hos oss

Institutionen är en spännande arbetsplats med forskning i ett brett teknikrelaterat område, från grundforskning till storskalig tillämpad forskning, och täta kontakter med studenter genom institutionens engagemang i civilingenjörs- kandidat- och masterutbildningar. Vi söker skickliga och hängivna lärare, forskare och doktorander. Se lediga tjänster

Institutionen för teknikvetenskaper

Välkommen till Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet. Institutionen bedriver en bred forskning för att leda utvecklingen av hållbar teknik, energiförsörjning och livsvetenskap. Vårt syfte är att förstå och utveckla teknik som leder till ett bättre liv för oss människor. Till vår hjälp har vi både vetenskapen och tekniken. Vetenskapen hjälper oss att ta reda på hur allt fungerar. Tekniken hjälper oss att bygga nya lösningar utifrån våra nya kunskaper.

Institutionen för teknikvetenskaper ligger i forskningsfronten inom flera områden, vilket visar sig i ett starkt genomslag i vetenskapliga publikationer. Ett nära och långtgående samarbete med näringslivet och med andra vetenskapliga institutioner ger oss möjlighet att leda utvecklingen inom olika delar av forskningsfälten hållbar teknik, energiförsörjning och livsvetenskap. Våra förnämliga laboratorieresurser inom nano- och mikrostruktur-teknik ger oss möjligheter att omsätta vår kreativitet till verkliga tekniska lösningar.

Institutionen tillhör teknisk- naturvetenskapliga fakulteten.

Korta fakta

Totalt ca 200 anställda (exkl. forskarstuderande)
varav 32 professorer 
350 Mkr i årlig omsättning
ca 3100 studenter
bedriver utbildning inom 14 civil- och högskoleingenjörsprogram
2 masterprogram
ca 160 forskarstuderande
108 Mkr/år i fakultetsanslag för forskning
186 Mkr/år i externfinansierad forskning
ca 550 publikationer i internationella tidskrifter/år

(siffrorna gäller 2017)