Institutionen för teknikvetenskaper

Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress: Box 534, 751 21 UPPSALA
Fax: 018-471 3270

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Studierektor grundnivå:

Studierektor avancerad nivå:

Studierektor forskarnivå:

Studievägledare:

Kursadministration:

Ekonomiadministration:

Katalogadministration:

Personaladministration:

IT-ansvarig:

Webmaster:

Medarbetare

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.