Student - kontakta oss


Studentservicedisken på Ångström
Ger upplysningar i praktiska och administrativa frågor angående programmen

Studieadministration:

Studievägledare:

  • Juan de Santiago (Masterprogrammet i förnybar elgenerering samt ämnesstudievägledare i Teknik)
018-471 3173, email: Study-Counsellor-REP@angstrom.uu.se Ångströmlaboratoriet, Hus 1, våning 3, rum 1318: 
På kontoret ons-fre, boka tid på www.teknat.uu.se/boka 
  • Lena Eliasson (Masterprogrammet i Industriell ledning och innovation)
018-471 3370, email: Study-Counsellor-MILI@Angstrom.uu.se, Ångströmlaboratoriet, Hus 1, våning 3, rum 1314: 
På kontoret ons-fre, boka tid på www.teknat.uu.se/boka 

Studentservicedisken på Gotland
Ger upplysningar i praktiska och administrativa frågor angående programmen

Teknat Studentwebb
Här finns information om allt ifrån anmälan till kurs till karriärtips för alla studenter inom teknik och naturvetenskap

Studierektor: Ilia Katardjiev (hanterar frågor om Uppsala), rum Å1316

Ämneskoordinator och Studierektor: Lars Ericsson, (hanterar frågor om Gotland), rum Å1312.