Masterprogram i förnybar elgenerering 2019/2020

Bild för Masterprogram i förnybar elgenerering 2019/2020
Anmälan

Masterprogrammet i förnybar elgenerering erbjuder dig utbildning i toppmoderna elkraftsystem och förnybar elproduktion. Elnätet i Europa och resten av världen står inför ett stort skifte och det elektriska transmissionssystemet rymmer en ökande andel förnybara energikällor. Det är stor efterfrågan på kvalificerade yrkesverksamma inom energifältet och det här programmet hjälper dig att utveckla en attraktiv profil för arbetsmarknaden efter examen.

Om programmet

Om du är intresserad av hur tekniken kan bidra till hållbarhet och miljö och vill blanda traditionella tekniska färdigheter med aktuell forskning inom elområdet så kan du förvänta dig två givande år på masterprogrammet för förnybar elproduktion. Uppsala universitets energiforskning är världsledande på många områden och det finns ett nära samarbete mellan forskning och industri.

Du kommer att komma i kontakt med några av huvudaktörerna i den svenska industrin genom studiebesök och gästföreläsningar. Samtidigt finns det möjligheter till examensarbete och projektkurser inom industrin och forskningsgrupper. Det är dock upp till dig att ta kontakt och visa intresse.

Utbildningen ger dig:

 • en blandning av traditionella tekniska färdigheter med aktuell forskning inom elkraftproduktion (vind, våg, vatten och sol)
 • inblick i forskning och industriperspektiv
 • ett nätverk av potentiella arbetsgivare under utbildningen, både i akademin och industrin.
 • kunskap att utföra energisystemanalys av transport- och distributionselektronik
 • kunskaper för att dimensionera de nya komponenterna i elnätet inklusive förnyelsebara energikällor, elfordon och energilagringssystem
 • kunskaper för att kunna göra projektutvidgningar av elnätet
 • analysförmåga av ekonomiska aspekter av förnybar elproduktion
 • kunskaper för att kunna designa vind- och vågkraftverk och de elektriska systemen för att ansluta dem till elnätet
 • mjuka färdigheter som presentationsteknik och argumentation.
Projektledning ingår också i programmet. Detta kommer att vara mycket användbart under dina studier och för din professionella karriär.

Studentprofil
Du har en stark grund i elektroteknik och kan också ha praktisk erfarenhet av att ha arbetat inom ett relevant område efter din kandidatexamen. Dina sociala färdigheter är bra och du förväntar dig att bidra lika mycket till andras lärande som du förväntar dig att lära av andras tidigare erfarenheter och kunskaper.

Du är motiverad och har förtroende för din egen förmåga och kunskap. Du har ett naturligt analytiskt tankesätt och kan och är villig att uttrycka dina tankar både i tal och skrift. Att prata och skriva på engelska är säkert inget problem för dig och du förstår att arbete inom detta område också innebär att kommunicera med och presentera sig för kollegor såväl som specialister i andra ämnen.

En framtida doktorandutbildning är en möjlighet du kanske har tänkt på, men att jobba strax efter examen är också något du överväger. Du gillar att hålla dina alternativ öppna.

Relaterade program
Masterprogram i energiteknik
Masterprogram i vindprojektering

Examen

Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med förnybar elproduktion som huvudområde.

Upplägg

Du kommer att ha frihet att välja dina kurser och bygga din egen profil.

Under det första året studerar du avancerade kurser inom olika förnybara energikällor samt industriell projektledning. Exempel på kurser:

 • Vattenkraft - Teknik och system
 • Vindkraft - Teknik och system
 • Vågkraft - Teknik och system
Under det andra året studerar du avancerade kurser inom elkraftteknik och elkraftsystem. Du hittar mer systemorienterade kurser. Exempel på kurser:
 • Solenergiteknik för elproduktion
 • Batterier och lagring
 • Generatordesign
Den sista terminen är avsedd för ett projektarbete på 30 högskolepoäng vilket krävs för att få examen. Det kan utföras hos ett företag eller tillsammans med en forskargrupp vid universitetet. Det finns också ett 15 hp examensarbete i slutet av det första året. Det kan vara möjligt att erhålla en magisterexamen på 60 hp efter ett år.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

De flesta av kurserna ges av aktiva forskare i området, vilket garanterar din kunskap och förståelse för den senaste forskningen. Vissa kurser har också gästlärare från industrin och beslutsfattare.

Förutom ämnen relaterade till förnybar kraftproduktion har du möjlighet att välja olika kurser enligt eget intresse och skapa din egen unika profil. Genom ditt val av kurser kan du också bestämma om du vill sträva efter en karriär inom forskning eller industri.

Kurser arrangeras med olika undervisningsmetoder, med undervisning som består av föreläsningar, gruppövningar, laborationer, seminarier, projektarbete och studiebesök. Flera kurser studeras parallellt. Programmet äger rum i Uppsala.

Undervisningsspråket är engelska.

Karriär

Karriärvägar
Branschorganisationen "Svensk Energi" uppskattar att energisektorn bara i Sverige kommer att kräva över 7000 nya positioner de närmaste åren. Ökningen av förnybara källor i det elektriska nätet sker över hela världen. Behovet av välutbildade ingenjörer och tekniker med kompetens inom elkraftteknik och förnybar elkraftproduktion är stor - både i Sverige och utomlands.

Exempel på jobb som passar för kandidater i detta masterprogram:

 • Projektledare
 • Konstruktör
 • Forskare
 • Konsulter
Exempel på möjliga arbetsgivare:
 • ABB / Siemens
 • Politiska beslutsfattare / icke-statliga organisationer
 • Vattenfall / E.ON / Fortum
 • Pöyri / Sweco / ÅF
 • McKinsey / Accenture
Karriärstöd
När du är på väg att slutföra dina studier och vill börja planera för ditt nästa steg i livet, är du välkommen till UU Karriär för stöd och vägledning. Du är också välkommen till en rad karriäraktiviteter och evenemang under hela din vistelse på Uppsala universitet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i förnybar elgenerering

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P1452 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp elektroteknik inklusive kretsteori, elektromagnetism, elektronik, elkraftteknik och reglerteknik, samt 30 hp matematik inklusive linjär algebra, beräkningsvetenskap, statistik och flervariabelanalys. Praktisk erfarenhet av laborativt arbete och förmåga att använda datorbaserade beräkningshjälpmedel, t.ex. MATLAB, CAD (som Solid Works) eller FEM (som COMSOL). Grundläggande kurs i mekanik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för teknikvetenskaper

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1

Box 534, 751 21 UPPSALA

Juan de Santiago studievagledare@teknik.uu.se

Telefon: 018-471 31 73