Studieplan för Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring

Bachelor's Programme in Leadership - Quality Management - Improvement

  • 180 högskolepoäng
  • Programkod: TKV1K
  • Fastställd: 2015-03-10
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2016-11-09
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2016/123
  • Studieplanen gäller från: HT 2017
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2017)

Termin 1

Campusingången.

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Campusingången.

Period 1

Distansingången.

Campusingången.

Period 2

Distansingången.

Termin 4

Period 3

Campusingången

Distansingången

Period 4

Campusingången

Distansingången

Termin 5

Period 1

Campusingången och distansingången

Campusingången

Även studenter på distansingången får gå matematikkursen 1MA008. Denna ges inte på distans.  Föreläsningarna ges på campus samt streamas till campus i Visby. Lektioner ges på campus i Uppsala och Visby. Kursen tenteras i Visby eller i Uppsala. 

Period 2

Campusingången och distansingången

Campusingången

Även studenter på distansingången får gå matematikkursen 1MA018. Denna ges inte på distans.  Föreläsningarna ges på campus samt streamas till campus i Visby. Lektioner ges på campus i Uppsala och Visby. Kursen tenteras i Visby eller i Uppsala. 

Termin 6

Period 3

Campusingången och distansingången

Campusingången

Även studenter på distansingången får  gå matematikkursen 1MS008. Denna ges inte på distans. Föreläsningarna ges på campus samt streamas till campus i Visby. Lektioner ges på campus i Uppsala och Visby. Kursen tenteras i Visby eller i Uppsala. 

Period 4

Campusingången och distansingången