Studieplan för Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring

Bachelor's Programme in Leadership - Quality Management - Improvement

  • 180 högskolepoäng
  • Programkod: TKV1K
  • Fastställd: 2015-03-10
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2015-05-12
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2014/45
  • Studieplanen gäller från: HT 2015
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Studieplan(er)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Preliminär studieplan läsåret 2016/2017
Juridisk översiktskurs
Kvalitetsförbättring med Six Sigma
Change management
Vetenskap och metod
Hållbar verksamhetsutveckling
Förstudie för examensarbete i Kvalitetsteknik
Examensarbete i kvalitetsteknik